vòi nước tăng áp,
vòi nước tăng áp rửa xe,

đầu vòi nước tăng áp lực,

vòi tăng áp rửa xe,

đầu vòi tăng áp rửa chén,

đầu vòi tăng áp rửa xe,

vòi xịt nước áp lực cao,

vòi xịt nước rửa xe,

đầu vòi rửa bát 3 chế độ,